Gratis excursie Mookerhei

Mookerhei, Zevendal, Stuwwal, IJssmeltwaterdal, Sandr, Droogdalen

Gidsen van de KNNV leiden U rond over de Mookerhei. Iedereen is welkom. Boterhammentrommel mee. Er is een korte en lange route. Vertrekplaats Kruising Rijksweg N27 / Startsedalweg, 6585 BS Mook . Excursieleider Jan Nillesen [0485-574780]


Er is keuze: Een korte en lange route. Boterhammentrommel mee.

Thema`s: Geologie, geomorfologie, historische ecologie, landschapsbiografie, flora en fauna.


Struinen door een glaciaal landschap

We starten in het Startse dal een droogdal uit de laatste ijstijd. Het dal is nu 100 jaar bebost. Kriek, Hazelaar en Mispel omzomen de paden.


De Mookerhei is een overblijfsel van de woeste heidegronden, önlanden”, die tot 1800 het grootste deel van de stuwwallen uitmaakten.


Ze vervulden als niet in cultuur gebrachte gronden een opvallend belangrijke en onmisbare functie in het agrarisch systeem van de akkerdorpen aan de voet van de stuwwal. Als [zwerf] landbouwer duizenden jaren voor christus deed de vroege stuwwalbewoner hier en daar door bosbeweiding, brand en kap open plekken ontstaan.


Wanneer het bos, door voortdurende agrarische exploitatie, op de open plekken geen kans kreeg te regenereren en de exploitatie door uitputting van de grond op den duur zelfs opgegeven moest worden, ontstond een biotoop waarin slechts de minst eisende planten soorten konden overleven.


De Mookerheide is ook bekend van de uitdrukking '(in) een hutje op de Mookerheide' wat staat voor een verlaten plaats, ver van de bewoonde wereld, waar men van niemand last heeft.

De uitdrukking Loop naar de Mookerhei betekent hetzelfde als Loop naar de maan.

Volgens de songtekst van het gelijknamige nummer van Rob de Nijs was Jan Klaassen de trompetter nooit teruggekeerd van de Mookerheide.


Eenmaal per jaar reden de Bokkenrijders naar de Mookerheide, naar hun meester, de duivel. DE KNNV trekt door het laatste restant van een heidegebied wat zich eens uitstrekte tot de poorten van Nijmegen.


Dinsdag 30 november 2021 van 10:00 tot 14:00

Datum

30  dinsdag 30 november 2021 om 10.00 uur

Adres

Startse Dal

Rijksweg N27 / Startsedalweg,

6585 BS Mook

advertentie