Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Lezing door Waterschap Aa en Maas

In het werkgebied zijn bij diverse beken al mooie resultaten te zien in de vorm van ecologische verbindingszones, beekherstel en natuurvriendelijke oevers. Op dit moment is het waterschap op diverse plekken bezig. Denk aan het Smakterbroek, de Sint Jansbeek, Lage Raam, Graafsche Raam, Hooge Raam en de Halsche Beek.

Aa en Maas heeft een plan opgesteld met gerichte acties waar ze zelf mee aan de slag gaat. Daarnaast stelt ze geld beschikbaar voor kleinschalige initiatieven van agrariërs en inwoners die zich willen inzetten voor het vergroten van de biodiversiteit. Woon je in het werkgebied van Aa en Maas en heb je een idee of initiatief om de biodiversiteit in jouw omgeving te vergoten? Check dan of je voldoet aan de voorwaarden en vraag subsidie aan.

Het gezamenlijke doel is: in 2030 is Nederland een florerende delta voor mens én natuur.


Waar: Gemeenschapshuis De Jachthoorn, Weth. Lemmenstraat 13 in Sint Hubert. De lezing begint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 3,-, waarbij een consumptie is inbegrepen. Voor aanmelden kun je terecht bij Angeline Aben, tel. 0485-383207, of ivndemaasvallei_educatie@outlook.com

Datum

29  woensdag 29 november 2023 om 20.00 uur

Website en social links

ivn.nl

Adres

IVN De Maasvallei

Wethouder Lemmenstraat 13

5454 GH Sint Hubert