Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Natuurwandeling in de Molenheidense bossen van Sint Hubert met IVN-gidsen van de Groene Overlaat Cuijk

Zij verzorgen dan een excursie in dit 260 ha grote natuurgebied dat eigendom is van Natuurmonumenten en zij vertellen over de historie en over de huidige natuurwaarden van dit gebied.


Tot 1920 was het gebied grenzend aan de noordzijde van de Peel een natuurlijk heidegebied. In het kader van de toenmalige werkverschaffing liet de gemeente het gebied door de vele werkelozen ontginnen en beplanten als een productiebos, afwisselend met verschillende naald- en loofbomen. Het hout van de grove den werd gebruikt als stuthout in de mijnen en een deel van het andere hout werd net voor de 2e wereldoorlog gebruikt voor het bouwen van de bekende Peel-Raamstelling.


In 1960 werd er midden in de bossen op een perceel van 33 ha. een enorm kippenbedrijf gebouwd waarin vleeskuikens werden vetgemest. Vanwege de ontoelaatbare ammoniakuitstoot en verzuring werd na ruim 30 jaar de productie op dit bedrijf stilgelegd.

In 2000 zijn de Molenheidse bossen eigendom van Natuurmonumenten geworden. Natuurmonumenten heeft de stallen afgebroken, de vervuilde voedselrijke grond afgegraven en het gebied teruggegeven aan de natuur.


De natuur deed zijn werk en heide en vele planten en kruiden uit het verleden zijn er teruggekomen. De gidsen laten tijdens de 2 uur durende wandeling deze nieuwe natuur zien.


Praktische informatie:

- Verzamelen bij Camping Van Rossums Troost, Oude Wanroijseweg 24, 5454 NA Sint Hubert.

- Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met donderdag 4 mei 2023 op e-mailadres: natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl

- Degenen die zich aanmelden krijgen bericht of ze wel of niet kunnen deelnemen.

- Honden mogen met deze excursie niet mee.

- Deelname aan de excursie is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

- Na afloop is er gelegenheid om nog even na te praten en iets te drinken bij camping Van Rossums Troost.

- Nog vragen? Stel ze op natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl of 06-14641745.

Datum

7  zondag 07 mei 2023 om 10.00 uur

Website en social links

www.ivn.nl

Adres

IVN De Groene Overlaat Cuijk

Oude Wanroijseweg 24

5454 NA Sint Hubert