Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Regionale Seniorenbeurs 2018

Op vrijdag 6 april van 14.00 – 22.00 uur en op zaterdag 7 april van 10.00 – 17.00 uur organiseren KBO Kring Land van Cuijk en KBO Kring Mill en Sint Hubert de 2e editie van deze regionale seniorenbeurs.

De beurs wordt gehouden Party- en evenementencentrum Fitland, Hoogveldseweg 1, 5451AA te Mill.

De entree bedraagt € 2,00 per persoon inclusief 1 consumptie.


Het thema van de beurs is WONEN met of zonder zorg.


De Brabantse bevolking gaat krimpen én tegelijkertijd neemt de vergrijzing en het aantal eenpersoonshuishoudens toe. De komende 10 tot 15 jaar zijn er jaarlijks duizenden woningen extra nodig en moeten net zo veel woningen worden aangepast om in te spelen op deze veranderingen.

Iedereen wil in principe zo lang mogelijk in het eigen huis blijven wonen, sterker nog dat moet ook van de overheid. Om dat mogelijk te maken zal technologie een grotere rol gaan spelen, is creativiteit nodig om tot oplossingen te komen, moeten bureaucratische belemmeringen worden geslecht en zullen senioren zelf tijdig moeten anticiperen op een geschikte, maar vooral ook gewenste woonsituatie. Misschien wel de belangrijkste boodschap.

Het is belangrijk om vroegtijdig na te denken over toekomstige woonwensen en je af te vragen: ‘Hoe wil ik wonen als ik minder mobiel ben? Wat is noodzaak en waar kan ik afstand van doen? Hoe belangrijk is een tuin voor mij, of wordt dat juist een last? Hoe belangrijk is het dat de kleinkinderen kunnen blijven logeren? Onderneem tijdig stappen, want uit onderzoek blijkt dat aanpassen aan een nieuwe woonomgeving lastiger wordt vanaf ongeveer het 70e levensjaar.


Creatieve oplossingen zijn er genoeg. De overheid moet er voor zorgen dat eigen initiatieven van burgers sneller en beter worden ondersteund. Regels moeten niet knellend zijn en gemeentes moeten medewerking verlenen aan (eigen) initiatieven. Ook van woningcorporaties mag actief beleid worden verwacht zodat mensen langer in hun huidige huurhuis kunnen blijven wonen.


Wij willen met deze beurs bereiken dat u zich bewust wordt van het feit dat u zich tijdig moet afvragen hoe wil of ga ik straks wonen. Deze beurs biedt u de mogelijkheid uw woonwensen op een rijtje te zetten.


Email: regionaleseniorenbeurs@gmail.com

Website: www.regionaleseniorenbeurs.nl


06/04/2018 Van: 14.00 Tot: 22.00

City Resort Events (voorheen Fitland) te Mill

Momenten

6  vrijdag 06 april 2018 om 14.00 uur
7  zaterdag 07 april 2018 om 10.00 uur

Website en social links

www.regionaleseniorenbeurs.nl

Adres

KBO Kring Land van Cuijk

Hoogveldseweg 1

5451 AA Mill