Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Cursus Italiaanse Barok in Graafs Museum

Muziekkenner Hans Terra vertelt over de muziek. Musici spelen. U kijkt en luistert. 


De barok is een Europese stijlperiode die aan het begin van de 17e eeuw in Italië tot ontwikkeling kwam en tot in de eerste helft van de 18e eeuw voortduurde, en die zich kenmerkt door overdaad van vorm en heftigheid van gevoelsuitdrukking. De barok kwam tot uiting op alle terreinen van de cultuur, zoals (tuin)architectuur, schilder- en beeldhouwkunst, literatuur en… muziek.


De barokmuziek kon in het bijzonder gedijen door de bloeiende muziekcultuur aan de diverse Europese vorstenhoven. Veel rijke hooggeplaatsten hadden musici/componisten in dienst en/of fungeerden als hun mecenas. Veel hoogtijdagen en festiviteiten werden opgeluisterd door speciaal voor die gelegenheid in opdracht gecomponeerde werken. Ook voor kerkelijke erediensten werden nieuwe muziekvormen ontwikkeld.


Ook nu nog wordt barokmuziek veelvuldig uitgevoerd.

Opgeven kan via mail. U kunt in het museum betalen (pin mogelijk) of hieronder via de link.


Tijd 10.30 – 12.30 uur, inclusief pauze

Kosten € 50 voor vijf bijeenkomsten

Docent Hans Terra

Plaats Graafs Museum 

Parkeren naast het museum (gratis)

Momenten

14  donderdag 14 maart 2019 om 10.30 uur
21  donderdag 21 maart 2019 om 10.30 uur
28  donderdag 28 maart 2019 om 10.30 uur
4  donderdag 04 april 2019 om 10.30 uur
11  donderdag 11 april 2019 om 10.30 uur

Website en social links

www.classicstogo.nl www.graafsmuseum.nl

Adres

Graafs Museum

St. Elisabethstraat 10a

5361 HK Grave

advertentie