Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Thema excursie water in de Diepen

Ga met de boswachter Ecologie opstap. Hij neemt je mee de Diepen door en vertelt je over het ontstaan van het gebied tot de bijzondere soorten die er nu voorkomen. Op zondag 15 mei om 14.00 uur kun je mee en laten verwonderen over de prachtige natuur in de Diepen, wat onderdeel uitmaakt van Koningsven - De Diepen.


Dit gebied onderaan de stuwwal van de Sint-Jansberg en het Reichwald is vanaf 2018 heringericht. Sinds die tijd heeft het gebied zich ontwikkeld naar wat het nu is. In dit gebieden hebben zich al bijzondere soorten gevestigd. Ga mee en ontdek wat er de afgelopen jaren is gedaan, welke soorten er zijn gekomen en waar het gebied zich naar toe kan ontwikkelen.


Bij Natuurmonumenten hebben we dit jaar het thema water. Water doet leven. Maar na drie kurkdroge zomers, gevolgd door de overstromingen van dit jaar is duidelijk dat water of het gebrek daar aan, steeds vaker voor problemen zorgt. De gevolgen van droogte zijn groot: bodemdaling, hittestress, verdorde tuinen en verdroging van natuur. Karakteristieke Nederlandse landschappen met vele slootjes en vele kwetsbare planten en diersoorten worden bedreigd door een gebrek aan water. En als het dan een keer veel regent, kampen we al snel met flinke overstromingen. Ook met de kwaliteit van ons water is het slecht gesteld Als gevolg van pesticiden, meststoffen en verontreiniging voelen veel planten en dieren zich niet thuis in en rond het water.


Het is hoog tijd om op een verstandigere manier om te gaan met water. De natuur kan ons daarbij enorm helpen. Daar kunnen we veel water vasthouden. Ook moeten we verstening tegen gaan in dorpen en steden, zodat ook daar water beter kan worden vastgehouden en langzaam weer teruggeven kan worden aan de natuur. Daarmee voorkomen we hittestress en wateroverlast.


Praktische informatie:


Wil je ook meedoen met deze thema excursie? Vanaf 14.00 uur staat de ecoloog klaar om je mee te nemen op deze excursie. Graag een kwartier van te voren verzamelen.


Handig om te weten:


We starten vanaf Eethuis de Diepen, Zwarteweg 60 te Milsbeek.


• Deze activiteit is alleen voor volwassenen.

• Trek goede wandelschoenen

• Draag een lange broek en beschermende kleding

• Controleer jezelf op teken na een bezoek in de natuur

• Wordt er regen verwacht? Neem dan goede regenkleding en een paraplu mee.

• Het minimale aantal deelnemers voor deze activiteit is 10 personen.


Iedereen is welkom om te komen kijken en mee te genieten. Voor deze activiteit is vooraf inschrijven noodzakelijk! Dit doe je via nm.nl/agenda/rijk-van-nijmegen

Datum

15  zondag 15 mei 2022 om 14.00 uur

Website en social links

www.natuurmonumenten.nl

Adres

Natuurmonumenten

Zwarteweg 60

6596 MJ Milsbeek