Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Lezing over kunst, religie en dood bij Aboriginals

In het kader van het Jaar van de Ontmoeting verzorgt prof. dr. Eric Venbrux dinsdag 8 oktober in de KennisKeuken, de benedenverdieping van de Gennepse BiblioPlus een lezing over kunst, religie en dood bij de Australische Tiwi Aborigines. De lezing begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur in de Kenniskeuken aan het Ellen Hoffmannplein 2 in Gennep.  


Antropoloog Venbrux onderzoekt hoe mensen in uiteenlopende culturen en religies omgaan met de dood. De dood is een algemeen gegeven waar iedereen mee in het reine moet zien te komen. Verschillende religies en culturen hebben daar eigen specifieke oplossingen voor gevonden. Rondom de dood geven mensen aan wat zij belangrijk vinden in het leven. De meeste mensen in onze samenleving blijken geen afstand van hun dierbare overledenen te willen doen zonder ritueel. Dergelijke rituelen belichamen een geleefde religie en onthullen een persoonlijke religiositeit.


In zijn lezing in Gennep zoomt Venbrux in op de Tiwi Aborigines van Bathurst en Melville eiland, Noord-Australië. De beeldende kunst van dit volk vindt zijn oorsprong in dodenrituelen waarin scheppingsverhalen opnieuw opgevoerd worden. In de rituele cyclus wordt een script gevolgd van de mythologische voorouder Purakupali. Hij introduceerde de dood in de Tiwi-samenleving en voerde voor de eerste keer de dodenriten uit. De deelnemers verbinden de conventionele rituele gebeurtenissen met hun eigen verhalen en persoonlijke ervaringen. Zo geldt de eis dat Tiwi-zangers voor elke gelegenheid nieuwe liederen samenstellen en dat makers van gebeeldhouwde en beschilderde grafpalen unieke werken produceren. Dit heeft zijn uitwerking op de manier waarop scheppingsmythen in verhalen en in de beeldende kunst worden uitgebeeld. Hun onderlinge samenhang kan op een meer systematische manier worden bestudeerd door rekening te houden met de actuele sociale en politieke belangen van de betrokken deelnemers.                                                  


Prof. dr. Eric Venbrux is hoogleraar Godsdienstwetenschappen en directeur van het Centrum voor Thanatologie aan de Radboud Universiteit. Hij verrichtte antropologisch veldonderzoek naar dodenriten in Zwitserland, Australië en Nederland. Over zijn werk met Australische Aborigines schreef hij het boek A Death in the Tiwi Islands: Conflict, Ritual and Social Life in an Australian Aboriginal Community (Cambridge University Press). De lezing is gratis toegankelijk, maar om verzekerd te zijn van een plek wordt reserveren aangeraden bij m.leideritz@planet.nl


Datum

8  dinsdag 08 oktober 2019 om 19.30 uur

Website en social links

www.biblioplus.nl

Adres

Bibliotheek Gennep

Ellen Hoffmannplein 2

6591 CP Gennep

advertentie