Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Filmhuis: Ik heb een dokter in Marokko

De documentaire “Ik heb een dokter in Marokko” gaat over de beleving van ziekte en dood bij patiënten met een migrantenachtergrond. De film wordt kort ingeleid door de filmmakers Nelleke Dinnissen en Paul van Laere. Na afloop van de vertoning is er ruimte voor vragen en discussie. (Zie onder het programma).

 

Boeiende en indringende film

Zorgverleners staan soms voor onverwachte dilemma’s of vragen in het contact met deze patiënten. Door het intensief volgen van een aantal migrantenpatiënten en hun naasten geeft de film een boeiend en indringend beeld van de gewoonten, geloofsovertuigingen en verwachtingen in andere culturen rond ziekte en overlijden.

 

Doel van de film

De filmmakers benadrukken dat de film geen blauwdruk is voor hoe de zorg voor patiënten met een migrantenachtergrond wel of niet moet zijn. Daarvoor zijn de culturele en religieuze achtergronden in Nederland te gevarieerd, bovendien is iedere patiënt verschillend.

Het doel van de film is zorgverleners bewust te maken van de cruciale rol die culturele en religieuze achtergronden kunnen spelen bij deze patiënten in beslissingen en ideeën over de zorg. 

 

Eye opener

Voor veel artsen, verpleegkundigen en andere verzorgenden is de film een Eye opener, die de communicatie tussen beide partijen ten goede kan komen. In Nederland wordt de film veelvuldig in medisch onderwijs gebruikt.

 

Aanmelden

Wilt u bij de vertoning aanwezig zijn, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Marian Leideritz, m.leideritz@planet.nlDe toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Voor meer informatie 0485-512530

 

Programma

19.30 uur: Inloop

20.00 uur: Korte inleiding filmmakers

20.15 uur: Vertoning film

21.00 uur: Pauze

 

21.15 tot 22.00 uur : Discussie met Islamitisch geestelijk verzorger Saida Aoulad Baktit van het Radboudumc en de filmmakers. Gespreksleider is Marian Leideritz.

Deze documentaire wordt vertoond in het kader van het Jaar van de Ontmoeting, diversiteit van culturen. Gedurende het hele jaar zijn er uiteenlopende activiteiten georganiseerd.

Voor een overzicht kijk op onze website voor alle evenementen.

Datum

14  dinsdag 14 mei 2019 om 19.30 uur

Adres

KennisKeuken

Ellen Hoffmannplein 2

6591 CP Gennep

advertentie