Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Hoe droog is het in Het land van Cuijk

Droogtelezing door waterschap AA en Maas bij IVN Cuijk


Op woensdagavond 30 oktober a.s. geeft Jos Kruit, droogtecoördinator bij waterschap Aa en Maas, een lezing bij IVN Cuijk De Groene Overlaat. De lezing begint om 20.00 uur in De Kloosterhof in Beers. Graag van tevoren even aanmelden bij lezingen@ivn-cuijk.nl. Deelname kost 3 euro, inclusief koffie en thee.


De zomer van 2018 was zeer droog en tot nu toe verloopt ook 2019 erg droog. 2018 en 2019 kennen dus een zeer groot neerslagtekort en dat heeft consequenties voor het watersysteem. Het watersysteem zoals we dat bij Aa en Maas kennen is grotendeels afhankelijk van de neerslag die valt. Als er een groot tekort aan neerslag is, zien we dat terug in zeer lage grondwaterstanden, droge bodem, zeer lage afvoeren en ongekend veel droogval in onze waterlopen. We moeten dus alle zeilen bijzetten om het wegzakken van peilen in grond- en oppervlaktewater nog een beetje te beïnvloeden. Tijdens deze lezing Zal Jos Kruit inzoomen op het watersysteem met specifieke aandacht voor het grondwater en de maatregelen die we kunnen nemen om de droogte te bestrijden.

Datum

30  woensdag 30 oktober 2019 om 20.00 uur

Website en social links

www.ivn.nl

Adres

IVN Cuijk De Groene Overlaat

Grotestraat 14

5437 AS Beers

advertentie