Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Informatie avond ouders van Thuiszitters

“Thuiszitters, dat zijn toch lastige kinderen/pubers?"

"En jij als ouder kunt je eigen kind niet aan?”

“Geef je kind maar een week aan mij, dan zit hij/zij zo weer op school!”


Wij zijn ouders van kinderen die vastlopen op basis en/of middelbaar onderwijs. Onze kinderen functioneren niet binnen de kaders van (passend) onderwijs. Daardoor zitten zij geheel of gedeeltelijk thuis en begint voor ons ouders een zoektocht naar passende hulp in

het doolhof van hulpverlening, leerplicht en gemeenten.

Helaas hebben wij nog met veel vooroordelen te maken rondom de problematiek van onze kinderen.

Door uiteenlopende redenen vragen onze kinderen om een andere benadering en een andere manier van leren. Hoogbegaafd, creatief begaafd, hoogsensitief, autisme, overprikkeld ,een ziekte, schooltrauma, angsten, kunnen onder andere oorzaak zijn van het

niet passen in het huidige onderwijssysteem. Ze zijn vaak autodidact. Onze kinderen maken het ons als ouders ook zeker niet makkelijk, zij vragen ons om op een geheel andere manier naar onderwijs en ontwikkeling te kijken. Wij hebben een uitdaging en moeten op zoek

naar gerichte hulp en mogelijkheden om met onze kinderen een leeromgeving te creëren zodat ze als stabiele volwassenen hun toekomst tegemoet kunnen gaan. Vaak is dit een

lastige zoektocht omdat het om kinderen gaat die niet in de bekende hokjes binnen het systeem passen. Leerplicht, hulpverlening en gemeenten spelen een belangrijke rol. Ook voor hen is het onbekend terrein wat niet zelden resulteert in bureaucratie en “van het

kastje naar de muur” gestuurd worden. Er zou meer Samenwerking moeten komen om te kijken wat het beste is voor het kind. Denk hierbij aan maatwerk voor deze landelijke groeiende groep thuiszitters.

Omdat wij in onze omgeving merken dat het voor ouders van thuiszitters moeilijk is om met gelijkgestemden in contact te komen, hebben wij met enkele ouders een bijeenkomst

georganiseerd.

Het doel is laagdrempelig, delen met elkaar en informatie en ervaringen uitwisselen. Samen weten wij meer dan alleen. We kunnen van elkaar leren.

*Deze bijeenkomst is een eerste stap van meerdere initiatieven die wij willen gaan uitwerken om kenbaarheid te geven aan deze groep thuiszitters en hun behoefte aan passend leren/ontwikkelen.


Aanmelden: thuiszitterslandvancuijk@gmail.com

*Deze bijeenkomst is uitsluitend voor de ouders van thuiszitters.

Datum

24  donderdag 24 mei 2018 om 20.00 uur

Adres

Thuiszitters Land van Cuijk

Kaneelstraat 64

5431 DZ Cuijk

advertentie