Natuurwandeling Oeffelter Meent

Thema: landschapsbiografie, historische ecologie, flora en fauna.

Vertrek: Iedereen is welkom. De vertrekplaats: Kruispunt Maasdijk Kleine Straat Broekstraat Oeffelt. Eten en drinken mee.

Exc.leider: Jan Nillesen (tel. 0485-574780).

De rivier wordt steeds aantrekkelijker voor planten en dieren. De oevers worden natuurlijker. De riviernatuur reageert bliksemsnel. Bevers, oeverzwaluwen, ijsvogels en otter vinden hun plek weer terug langs onze prachtige rivier. Wandel met ons mee langs de oevers van de Maas.


Van het 2800 ha grote Maasheggen gebied is bij Oeffelt 118 ha in bezit van Staatsbosbeheer. In dit gedeelte zijn de Maasheggen nog in volle pracht te bewonderen.


De Oeffeltse Meent is een onderdeel van het natuurgebied Maasheggen. Het gebied bestaat uit weilanden die omzoomd zijn door meidoornheggen. Ook zijn er kleiputten die nu moerasgebieden zijn en waaromheen rietland en wilgenstruweel groeit.

We bezoeken een zachthoutooibos en hardhoutooibos in een voormalige kleiput.

De Oeffeltse raam stroomt dwars door dit gebied. Ten behoeve van de baksteenfabricage is klei gewonnen. Dit alles heeft geleid tot het ontstaan van moerassige laagten met een rijke flora en fauna.

Datum

15  maandag 15 juli 2024 om 10.00 uur

Website en social links

nijmegen.knnv.nl

Adres

KNNV Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging

Kruising Kleine straat Broekstraat 0

5441 AS Oeffelt