Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Culturele biografie Loon

De lezing betreft een landschapsbiografische en historisch ecologische visie op Loon. De Maas vormt de ruggengraat, de Peel het dak van het gebied. Zij spelen dan ook een hoofdrol in de lezing op zondag 21 mei 2023. We maken een reis door de tijd. We beschrijven het ontstaan van de landschappen, de tektoniek, de rol van de Maas, Rijn, wind en water en de vestiging van de eerste mensen op de Peelrandrug. 

We volgen hun weg door de tijd. De wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen.


De spreker vertelt tijdens deze lezing het verhaal dat schuil gaat achter de aardkundige verschijnselen die een beslissende rol speelden bij de wijze waarop de mensen het landschap inrichtten. 


Speciaal aandacht gaat uit naar de culturele codes die het leven van de bevolking beheersten en van grote invloed waren op de beslissingen die werden genomen.


Zij bepaalden de demografische veranderingen en de wijze waarop het landschap vorm kreeg.  Het landschap rondom Overloon kent een lange en tumultueuze geschiedenis. Natuurkrachten: schollentectoniek, water en wind droegen bij aan de vormgeving. De mens voegde er elementen aan toe, maar de mens deed er soms ook afbreuk aan. 


De lezing geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het landschap 


Overloon: een gevarieerd gebied met schollentectoniek, beken, beekdalen, dellen, rijten, krochten, goren en broeken.


Spreker: Jan Nellisen

Datum

21  zondag 21 mei 2023 om 14.30 uur

Adres

Culturele biografie van Overloon

D'n Hof 54

5825 KZ Overloon