Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Struinen rond de Vilt

De Vilt is een fossiele maasmeander uit het postglaciale tijdperk. We bezoeken de Omloopberg, Werveld, Kleine Vilt, Niemandsvriend en Haard. Aandacht voor o.a. geologie en geomorfologie, maar ook voor flora en fauna. 

De Vilt is een fossiele Maas meander van 12.000 jaar geleden. 

Ze is langs natuurlijke weg afgesneden. Langzaam maar zeker vulde ze zich met veen, dat door de mens werd weggegraven. In 1920 was al het veen op en lag er een grote plas. 


Door toevoer van verontreinigd water trad vermesting op. De oevers verbosten hierdoor en de waterkwaliteit verslechterde. In warme zomers brak in het voedselrijke water algenbloei uit. In 2010 greep Waterschap Aa en Maas in. Het bos werd gekapt en de plas uitgebaggerd. Sindsdien veert de natuur op. Vogels houden er graag halt op hun trek naar noorden of zuiden.


Het is een prachtige ervaring om met elkaar op excursie te gaan. Vele ogen en oren zien en horen veel meer dan alleen op excursie te gaan, ook worden ervaringen met het gebied aan elkaar verteld.


Een tocht door een fossiele Maasmeander. Vertrek: P-plaats kruising Moerbaan en Helbroekseweg te Beugen. Dichtbij de Heiveldsestraat 1B. 5835CW Beugen. Eten en drinken mee voor de picknick. Iedereen is welkom. Excursieleider en informatie : Jan Nillesen tel. 0485 574780.

Datum

21  dinsdag 21 maart 2023 om 10.00 uur

Adres

KNNV

Heiveldsestraat 1B

5835 CW Beugen