Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Dodenherdenking Vierlingsbeek en Groeningen

In de gemeente Boxmeer worden op 4 mei in diverse dorpen een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Iedereen is van harte welkom hieraan deel te nemen. Namens het gemeentebestuur is bij elke bijeenkomst een afvaardiging van het gemeentebestuur aanwezig voor het houden van een toespraak. Bij elke herdenking is een kranslegging namens de inwoners.


Programma Vierlingsbeek en Groeningen

Om 19.25 uur zal onder begeleiding van de harmonie De Herleving vanuit 't Koningskerkje (gelegen aan de Spoorstraat) in optocht vertrokken worden naar het Oorlogsmonument (gelegen aan het Vrijthofplein). Bij het Oorlogsmonument worden verschillende toespraken gehouden en leerlingen van basisschool Laurentiushof dragen een eigen gemaakt gedicht voor. Het koor Vondel en ’t Groeningskoor brengen naast de harmonie verschillende muziekstukken ten gehore. Wethouder Stevens legt een krans bij het oorlogsmonument en steekt het vredesvuur aan. Ook is er voor andere belangstellenden gelegenheid om bloemen bij het Oorlogsmonument te leggen. Het gilde brengt hierna de gildegroet. Na het Taptoe Signaal is om 20.00 uur 2 minuten stilte. Hierna zingen we 2 coupletten van het Wilhelmus. Hierna lopen de aanwezigen gezamenlijk terug naar het Koningskerkje. In het kerkje speelt Jos van Rooij enkele stukken de piano en zingt Elnara Meurmans een aantal liederen. Er is gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee na te praten.


Nederlandse vlag halfstok

Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok hangt duurt van 18.00 uur tot zonsondergang. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Op 4 mei blijft de vlag halfstok hangen na de twee minuten stilte en wordt niet in top gehesen.


Twee minuut stilte

In verband met de dodenherdenking verzoeken wij de exploitanten van drank- en horecabedrijven om op 4 mei van 18.00 uur tot 21.00 uur uit piëteit hun activiteiten aan te passen. Ook verzoeken wij u om tussen 18.00 uur en 21.00 uur de buitenverlichting, zoals neon en lichtbakken te doven en geen muziek ten gehore te brengen. Van 19.45 uur tot 30 seconden vóór 20.00 uur zullen de klokken van alle kerken luiden. Van 20.00 uur tot 2 minuten daarna, zal op de herdenkingsplaatsen en naaste omgeving volkomen stilte in acht worden genomen.Datum

4  zaterdag 04 mei 2019 om 19.15 uur

Adres

Koningskerkje

Spoorstraat

5821 BB Vierlingsbeek