Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Poëtische theatervoorstelling ‘Bewegende Woorden’

Poëtische theatervoorstelling ‘Bewegende Woorden’ en presentatie gedichtenbundel ‘Voor de liefde geboren’.


Op zondag 10 februari presenteren Anke van Leeuwen en Robert

Derksen de gedichtenbundel “Voor de liefde geboren.”  

Tijdens een meditatie krijgt Robert Derksen deze woorden te horen,

direct wetende dat dit de titel is voor een gedichtenbundel over de

Universele Liefde. Een bundel die hij samen met Anke van Leeuwen

mag gaan schrijven. De gedichtenbundel wordt deze dag op een bijzondere manier gepresenteerd. Want de woorden van de gedichten gaan tot leven komen in de poëtische theatervoorstelling

‘Bewegende woorden’. Anke en Robert spelen deze voorstelling op een vergelijkbare manier zoals de bundel zelf tot stand is gekomen: met diepgang, veel humor, oprechtheid en enthousiasme. Met behulp van dans, cabaret en kleinkunst vertellen ze over het ontstaan en

het samen schrijven van de bundel. Maar bovenal wordt de kracht van de (universele) liefde ervaren tijdens deze voorstelling!


“Ik geniet als jij jezelf laat zien. Want dat is wat je past 

Dus gooi weg die jas van oude last. Lieve Engel, er hangen vleugels in je kast.”


Aansluitend aan de voorstelling vindt de officiële presentatie van de gedichtenbundel ‘Voor de liefde geboren’ plaats. Robert en Anke kijken er naar uit om met vele mensen de universele liefde te delen deze middag. De omslag van de gedichtenbundel is gemaakt door

schilderes Myrtle Vreedenburgh.


Programma:

13:45 uur: Inloop met koffie en thee.

14:30 – 15:30 uur: Voorstelling ‘Bewegende woorden’.

15:30 uur: Officiële presentatie van de gedichtenbundel ‘Voor de liefde geboren’.

16:00 uur: Verkoop van de gedichtenbundel en tijd om samen na te praten en wat te drinken.


De toegang bedraagt € 7,00. Graag van te voren aanmelden via: 

info@voordeliefdegeboren.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op de website.

Een gedichtenbundel is na de presentatie voor het eerst verkrijgbaar voor € 12,50. (Geen pin aanwezig).

Datum

10  zondag 10 februari 2019 om 13.45 uur

Website en social links

voordeliefdegeboren.nl

Adres

Ontmoetingspunt ’t Helder

Helderseweg 31

5825 CE Overloon

advertentie