Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Sint Agatha

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Toe aan wat rust tussen het fietsen door? Komend over de dijk vanaf Cuijk ligt, verscholen in het rivierlandschap van de Maas, het klooster St. Agatha. Het is de ideale plek om even tot bezinning te komen.

Het klooster is het oudste nog bewoonde klooster van Nederland. Rond 1300 richten bewoners in Cuijk een kapel op langs de Maas die ze aan de Heilige Agatha wijden. Later krijgen een drietal Kruisheren, monniken van de orde van het Heilig Kruis, de zorg voor de kapel toevertrouwd. Zij gaan naast deze kapel wonen. Hun verblijf groeit in de loop van de jaren uit tot klooster.

In de eeuwen die volgen, wordt het klooster vaak uitgebreid maar ook enkele keren (deels) verwoest door brand of oorlogsgeweld. Sinds de jaren zestig is in een deel van het klooster het erfgoedcentrum voor het Nederlandse kloosterleven gevestigd. Hier zijn de archieven te vinden van tientallen ordes en congregaties uit het hele land. Daarnaast is er in en rondom de kloosterkerk een jaarlijks wisselende tentoonstelling te zien over het Nederlandse kloosterleven en is er een prachtige, achttiende-eeuwse tuin. Hier is een spirituele route te vinden met teksten uit verschillende kloostertradities. Bovendien zijn van 1 mei  tot 1 november, van woensdag tot en met zondag tussen 13 en 17 uur, delen van de kloostergebouwen voor publiek toegankelijk. Meer weten? Bekijk de website.

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Kloosterlaan 24
5435 XD Sint Agatha