Meer samenwerkende gemeenten

Samenwerkende gemeenten Land van Cuijk

Filter
?Meer informatie

Samenwerking

De gemeenten van het Land van Cuijk staan voor een uitdagende periode. Onze regio heeft een stevige economische basis. Echter, nationale en internationale ontwikkelingen vergen een slagvaardige inzet op kennis, innovatie en verduurzaming van de economische activiteiten. Tegelijkertijd vergrijst en ontgroent de bevolking en neemt het financiële draagvlak van voorzieningen in de dorpen af. De mooie dorpen en de stad in onze regio zijn aantrekkelijk om in te wonen en te leven, maar de leefbaarheid staat wel onder druk. Deze uitdagingen vragen om een passend antwoord. Dat antwoord is: samenwerking!

In juni 2011 hebben de gemeenteraden van onze vijf gemeenten tijdens een gezamenlijke conferentie een verklaring opgesteld: Het Graafs Manifest. Hierin zetten de raden in op versterking van de strategische samenwerking en op meer ambtelijke samenwerking van onze gemeenten. In april 2015 is dit manifest verder aangescherpt in het Manifest Land van Cuijk. De gezamenlijke ambities van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk zijn vertaald naar de Strategische Visie Land van Cuijk. In dit document kunt u onder andere meer lezen over de bedrijvigheid en de circa 90.000 inwoners van het Land van Cuijk, het woonklimaat, onze geschiedenis, onze ambities en de speerpunten die we met elkaar voor de toekomst hebben.

Land van Cuijk wordt innovatieve hotspot

Geplaatst op: donderdag 13 juli 2017
Project versterkt regio als vernieuwende kennisregio in Agro & Food De provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontw... Lees meer
Het Land van Cuijk plaatst Groeter-borden aan de A73 en A77

Het Land van Cuijk plaatst Groeter-borden aan de A73 en A77

Geplaatst op: maandag 10 juli 2017
Het Land van Cuijk plaatst Groeter-borden aan de A73 en A77. Een strategisch moment want deze week beginnen in de regio ‘midden-Nede... Lees meer

Uitvoering twaalf projecten verloopt voorspoedig

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017
De intergemeentelijke samenwerking in het Land van Cuijk, gebaseerd op de regionale visie, is vertaald naar 12 uitvoeringsprojecten. Deze projecten ve... Lees meer
Projecten Recreatie en Toerisme in het Land van Cuijk

Projecten Recreatie en Toerisme in het Land van Cuijk

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017
Onder de vlag van “Recreatie en Toerisme in het Land van Cuijk” worden tal van deelprojecten uitgevoerd. Afgerond of nagenoeg afgerond zij... Lees meer
Aanpak Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Aanpak Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017
Op Provinciaal niveau worden momenteel stappen gezet om te komen tot een instrumentenkoffer “Hoe om te gaan met de VAB”. Om deze instrumen... Lees meer
Een goei leven in het Land van Cuijk

Een goei leven in het Land van Cuijk

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017
Brabant staat in 2018 in het teken van “We are Food”: heerlijk eten (gezond & gastvrij), eerlijk eten (duurzaam & dichtbij) en vin... Lees meer
Schakelen in de agrarische keten

Schakelen in de agrarische keten

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017
Agrifood is een belangrijke sector voor het Land van Cuijk. De hele keten, van productie tot het bewerken, verwerken, vermarkten en distribueren, is i... Lees meer

Stagebureau Land van Cuijk & Noord-Limburg

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017
Nog dit jaar wordt een onderbouwd plan gepresenteerd over de verdere uitbouw, professionalisering en internationalisering van het Stagebureau Land van... Lees meer
Oost/west-verbinding

Oost/west-verbinding

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017
Onderzoek heeft aangetoond dat een snelweg tussen de A73 en de A50 geen realistische oplossing is. Daarom wordt nu ingezet op zeven maatregelen voor d... Lees meer

Realisatie Breedband

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017
Op dit moment worden met een marktpartij onderhandelingen gevoerd over de aanleg van een 100% gebieds-dekkend glasvezelnetwerk. Zodra met name de fina... Lees meer

Eén loket voor acquisitie en begeleiding nieuwe bedrijven

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017
De vorming van één loket komt logischerwijs voort uit de activiteiten die de Business Developer Land van Cuijk momenteel onderneemt. Afg... Lees meer

Onderzoek Daily Urban System

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017
Het Land van Cuijk hoort bij Noordoost-Brabant. De stad ’s-Hertogenbosch is daarbinnen het economische centrum van de regio en tevens het &lsquo... Lees meer
Regionale woonvisie

Regionale woonvisie

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017
Onder leiding van bureau Atrivé wordt momenteel de regionale woonvisie uitgewerkt. Hierbij wordt invulling gegeven aan maatschappelijk partners... Lees meer

Onderzoek bereikbaarheid en toegankelijkheid voorzieningen Land van Cuijk

Geplaatst op: woensdag 5 juli 2017
Eerder uitgevoerd onderzoek heeft uitgewezen dat het voorzieningenniveau in het Land van Cuijk hoog is. Toch staan datzelfde voorzieningenniveau en da... Lees meer
Klimaatadaptie

Klimaatadaptie

Geplaatst op: dinsdag 27 juni 2017
Een werkbezoek van minister Melanie Schultz-Van Haegen en staatssecretaris Sharon Dijksma aan Boxmeer, 26 juni jl. stond in het teken van klimaatadapt... Lees meer